Anasayfa
l
Hakkımızda
l
Faliyet Alanları
l
Projeler
l
Referanslar
l
Haberler
l
İletişim
BEKİROĞLU İNŞAAT RESTORASYON SANAYİ VE TICARET A.Ş.
Türkiye'nin önde gelen inşaat şirketlerindendir. Müşteri gereksinimleri ve “Sıfır Kaza” taahhüdü ile insan hayatını ve çevreyi korumaya odaklanmış kaliteli projeler üretir ve uygular. Yurt içinde ve dışında, istihdamdan işletmeye kadar her şey vizyon ve değerler tarafından belirlenir.

Mükemmellik
Mühendislik ve yönetim bilimlerindeki en son teknoloji kullanılarak daima yüksek kalite sağlanmaktadır. BEKİROĞLU İNŞAAT RESTORASYON SANAYİ VE TICARET A.Ş.  standartları uluslararası kabul görmüş prosedürlere dayanmaktadır. İngiliz Standartları Enstitüsü tarafından da uygun bulunmuş şirket içi sistemleri arasında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevresel Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi her aşamada titizlikle uygulanmaktadır.

Mühendislik tasarımından işletmeye almaya kadar, BEKİROĞLU İNŞAAT RESTORASYON SANAYİ VE TICARET A.Ş.  tüm kalite yönetimi gereksinimlerine uyar. Sürekli gözden geçirilen iş süreçleri sayesinde, uygulama planına, prosedürlere, şartnamelere ve işin tasarım ana hatlarına en iyi ve güncel uygulamalar dahil edilir.

Yenilik
Tamamlanan ve devam eden projelerdeki her mühendislik detayı sürekli sorgulanır, yeniden incelenir ve daha iyi, daha etkin sonuçlar için yenilikçi mühendislik çözümleri sürekli araştırılır ve geliştirilir.

Hız
Daha hızlı mobilizasyon ve proje tamamlama hedeflerine destek için, mevcut teknolojileri geliştirme, her bir proje uygulama grubunun arzusudur.

Güvenlik
“Sıfır Kaza” politikası BEKİROĞLU İNŞAAT RESTORASYON SANAYİ VE TICARET A.Ş.   için hem bir hedef hem de bir başarıdır. BEKİROĞLU İNŞAAT RESTORASYON SANAYİ VE TICARET A.Ş.  ofislerinde, şantiyelerinde ve ilgili tesislerinde çalışan tüm personelini ve iş ortaklarını korumak için Çevre, Güvenlik ve Sağlık (ÇGS) politikasını sürekli olarak uygulamaktadır. Bu politika, iş nedeniyle doğabilecek her türlü kirlilik, tehlike ve kazaya karşı korumayı içerir.

Toplumun iyi bir üyesi olmak
Yurt içinde ve dışında, endüstriyel, ticari ve altyapı tesisleri için yüklenici ve/veya yatırımcı olarak faaliyet gösteren BEKİROĞLU İNŞAAT RESTORASYON SANAYİ VE TICARET A.Ş. 'nin misyonu, çalıştığı yerlerdeki toplumlar ile sürekli iç içe olmak ve bu toplumlara katkısını sürekli arttırmaktır. Sosyal etki yönetimi, bir projenin planlanan ve planlanmayan sosyal sonuçlarını belirleme, izleme ve yönetme sürecini kapsar. Hedefi, daha sürdürülebilir ve adil bir ortam meydana getirmektir.

BEKİROĞLU İNŞAAT RESTORASYON SANAYİ VE TICARET A.Ş.  Çalışanları
BEKİROĞLU İNŞAAT RESTORASYON SANAYİ VE TICARET A.Ş. , tüm ofis ve şantiyelerinde, en yeni iş politikalarını ve güncel çalışma koşullarını benimser; çalışanlarının şirketin hedeflerini rahat, sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirmelerini sağlar. Sahip olduğu yüksek beceri sahibi personel ve işgücünün, en önemli rekabet avantajlarından biri olduğu, BEKİROĞLU İNŞAAT RESTORASYON SANAYİ VE TICARET A.Ş. ‘nin değişmez inancıdır. Bireylerin performansını geliştirmede eğitimin önemli bir unsur olduğunu ve aynı zamanda bu performansın, BEKİROĞLU İNŞAAT RESTORASYON SANAYİ VE TICARET A.Ş.  ve müşterilerinin gurur duyabilecekleri başarılı projelere dönüşeceğini kabul eder.

Copyright © 2012 - 2013 All right Reserved